Cirkeln 2.0

Tema Utopi
  1. Walden av Henry David Thoureau
  2. Och världen skälvde av Ayn Rand
  3. Utopia av Thomas More
Läsanvisningar: fundera över författarnas förhållningssätt till
  • Stat/individ
  • Klass/kapital
  • Framsteg och utveckling
  • Natur/teknologi

Här kan man läsa om våra diskussioner och analyser.


Tema Tvåsamhet

  1. Maken av Gun-Britt Sundström
  2. The Marriage Plot av Jeffrey Eugenides
  3. Prince Charles känsla av Liv Strömqvist

2 kommentarer: